เกลาดีโอ อันเดรส บราโบ มูโญซ

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเต็ม                     เกลาดีโอ อันเดรส บราโบ มูโญซ วันเกิด                    13 เมษายน พ.ศ. 2526 (34 ปี) สถานที่เกิด            บูอิน, ประเทศชิลี ส่วนสูง                   

Read more